Samenwerking met gemeente

Kenniscentrum TAMA helpt gemeenten en professionals bij het invullen en uitvoeren van het participatieverklaringstraject van nieuwkomers.

Als u als gemeente of professional het traject niet zelf wilt of kunt verzorgen, neemt Kenniscentrum TAMA graag de zorg uit uw handen. We bieden u een volledig geïntegreerd programma aan waarin de nieuwkomers de regels en de kernwaarden van Nederland leren.

Participatieverklaring

Als de deelnemers het programma afgerond hebben en bij alle bijeenkomsten aanwezig waren, ondertekenen zij de participatieverklaring.  Daarin verklaren ze de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te respecteren en er een actieve bijdrage aan te zullen leveren.

Programma

Het programma dat Kenniscentrum TAMA aanbiedt, bestaat uit vijf workshops. Statushouders maken kennis met de democratische rechtsstaat, cultuur en culturele verschillen. Het gaat om zeer uiteenlopende vragen zoals: hebben Nederlanders allemaal hetzelfde geloof, wat moet je doen als je ziek bent, is wapenbezit toegestaan, hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten? Of meer in het algemeen: hoe gaan Nederlanders eigenlijk met elkaar om? Men maakt kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, arbeidsmarkt en de voorzieningen, en men leert welke rechten en plichten daarbij horen.

Om te borgen dat de informatie bij de nieuwkomers goed overkomt zijn bij al onze trainingen Arabische en Eritrese tolken aanwezig.

Programma op maat

Wij gaan graag met u in gesprek om het programma zo aan te bieden dat het het best aansluit op uw wensen.

Mail ons

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.