Nieuwkomers

Voor nieuwkomers in Nederland is het belangrijk snel de taal te leren en in te burgeren. Dat is nodig om via (vrijwilligers)werk een bijdrage te leveren aan de samenleving. Daarmee helpen we u graag. Tijdens een intakegesprek kijken we naar uw taalniveau, vooropleiding en wensen. Aan de hand daarvan bepalen we welke groep het best bij u past.

Als u voldoende Nederlands spreekt, op niveau A2, helpen we u met gerichte opleidingen verder op de weg naar werk.

Inburgering

Inburgering via Blended Learning

Niveauverhoging

Begeleiding naar werk

Studiebegeleiding en – coaching

Staatsexamen

Basisinburgering

ONA Klassikaal

ONA via blended learning