Studiebegeleiding – studiekeuzecoaching

Bent u bezig met uw inburgering en wilt u een volgende stap zetten om een goede toekomst in Nederland op te kunnen bouwen? Kenniscentrum Tama Alphen bv kan u begeleiden bij vragen over extra taallessen, vervolgopleidingen, bij- en omscholing, studiekeuze, (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt en alles wat u verder als nieuwkomer kunt tegenkomen. U kunt daarbij denken aan:

  • Studiekeuze en loopbaan
  • Inschrijfprocedure bij een opleiding
  • Stage plaatsen
  • Studiefinanciering
  • Studievaardigheden
  • Taalniveau
  • Persoonlijke problemen

Maatwerk

De begeleiding van Kenniscentrum Tama Alphen bv is maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten gericht worden geholpen, ook in groepsverband. Een uitgebreide intake en het samenstellen en vaststellen van passende trajecten is onderdeel van de werkwijze van Kenniscentrum Tama. Screening, training & coaching kan zowel aanvullend als los worden ingezet. De aanpak van Kenniscentrum Tama bestaat uit een mix van individuele begeleiding en groepslessen. Aan de hand van de behoefte en vraag van de cursist wordt de vorm van begeleiding bepaald. Bij de extra taallessen wordt ook een online taalprogramma ingezet.