Taaltrainingen

TAALTRAININGEN

Kenniscentrum Tama Alphen bv verzorgt taaltrainingen Nederlands/NT2, zowel online als, op verzoek, fysiek in Alphen aan den Rijn. We bieden trainingen als voorbereiding op het inburgeringsexamen. Daarnaast bieden wij Nederlandse lessen voor niet-inburgeringsplichtigen op verschillende niveaus. Bij alle lessen en trainingen wordt aandacht geschonken aan de Nederlandse cultuur en samenleving.

U kunt deze cursus volgen als u een andere taal spreekt en (nog) niet kunt lezen en schrijven in het Nederlands. De lessen beginnen met luisteren en praten. Daarna leert u het Nederlandse alfabet en gaat u oefenen met lezen en schrijven.

De alfabetiseringslessen worden gegeven door gespecialiseerde Alfa-docenten die veel ervaring hebben. De groepen zijn klein zodat u veel aandacht krijgt.

U kunt deze cursus volgen als u moet of wilt inburgeren. In de lessen begint u met luisteren naar en praten in het Nederlands. Als u het Nederlandse alfabet hebt geleerd, leert u ook lezen en schrijven.

De inburgeringslessen worden gegeven door ervaren docenten die zelf ook de trainingen voor het Inburgeringsexamen (IBEX) geven en u dus goed kunnen voorbereiden op de vier examens (Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven).

Wilt u na uw inburgering verder met de Nederlandse taal, bijvoorbeeld om een opleiding te kunnen volgen of werk te kunnen vinden? Kenniscentrum Tama Alphen bv biedt cursussen waarmee u uw taalniveau kunt verhogen.

Deze korte cursus is bedoeld voor iedereen die sneller Nederlands wil leren. U krijgt intensieve lessen in een kleine groep met veel persoonlijke aandacht. Hoe het traject eruit ziet hangt af van de resultaten van de intake. De cursussen zijn geschikt voor gealfabetiseerde cursisten en kunnen worden gegeven op alle niveaus, dus van A0 naar A1, A2 alsmede B1 en B2.

U moet voor deze manier van Nederlands leren zelfstandig kunnen werken want u moet regelmatig huiswerk maken.

Er zijn ook (verkorte) cursussen KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). De docenten die de cursussen geven hebben allemaal ervaring en zijn speciaal voor deze cursussen opgeleid. De lessen kunnen per traject of onderwerp worden gevolgd.