Missie en visie

Mensen ondersteunen om later op eigen kracht goed mee te kunnen draaien in de Nederlandse maatschappij is waar TAMA naar streeft. TAMA verzorgt Nederlandse taallessen, inburgeringscursussen en trajectbegeleiding, gericht op het vinden van werk. Door kleinschalige en persoonlijke benadering wil TAMA een verschil maken. Met onze filosofie willen wij zoveel mogelijk mensen helpen om optimaal te kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Daarbij staat het vinden van betaald werk, het leveren van een bijdrage als vrijwilliger en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt centraal.

In onze visie moeten zoveel mogelijk (nieuwe) inwoners van Nederland zich op korte termijn kunnen redden in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat zij zich niet buitengesloten voelen maar zich thuis voelen en hun bijdrage, hoe klein dan ook, kunnen leveren aan onze samenleving.

TAMA wil hieraan een concrete bijdrage leveren door het organiseren van cursussen en workshops, extra activiteiten en het opzetten van trajecten.

Geslaagd voor het Inburgeringsexamen.

Bedrijfsbezoek met de cursisten aan de Technische Unie.