Zakelijke klanten

Een goede beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer vergroot de veiligheid op de werkvloer en de productiviteit. Kortom, het leidt tot efficiënt werken!

Onze aanpak

Wij geven Nederlands OVER de werkvloer.

Nederlands OP de werkvloer is niet nieuw. Vaak leidt echter uw goed bedoelde investering niet tot het gewenste resultaat. Het feit dat medewerkers onder werktijd taalles krijgen, wekt niet zelden irritatie op bij de direct leidinggevende. De medewerker zelf is daarnaast ook niet altijd even gemotiveerd. Wij vinden dat de Nederlandse lessen wel gericht moeten zijn op de taal die de medewerker nodig heeft om zijn werk goed te verrichten, maar wij vinden niet dat deze lessen onder werktijd gegeven moeten worden. Onze lessen gaan OVER de werkvloer maar vinden niet OP de werkvloer plaats. Lessen kunnen plaatsvinden voorafgaand aan of aansluitend op de diensttijden. Daarnaast vinden wij dat medewerkers niet verplicht moeten worden om aan de lessen deel te nemen. De verwachting is dat met name de gemotiveerde werknemers die binnen de organisatie vooruit willen, zich zullen opgeven. Zo krijgt u tevens inzicht in de motivatie van uw werknemers.

Onze docenten: enthousiaste, gekwalificeerde professionals

U krijgt slechts te maken met één docent, die tevens uw contactpersoon is, waardoor er een nauwe samenwerking ontstaat. Deze docent leert uw bedrijf goed kennen en hij/zij ontwikkelt op uw bedrijf aangepast lesmateriaal. Dit materiaal wordt naast de reguliere methode ingezet in de lessen.

Ons aanbod voor u

Onze dienstverlening is erop gericht alle mogelijke (taal)barrières op te heffen. Dit doen we vanuit de volgende visie:

  • Kleinschaligheid en flexibiliteit
  • Betrokkenheid en goede sfeer
  • Kwaliteit en deskundigheid
  • Persoonlijke benadering en betrouwbaarheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Contact

In-company maatwerkcursus

Wilt u meerdere werknemers tegelijk laten scholen? Dat kan op een locatie van Kenniscentrum TAMA maar ook in uw bedrijf, wanneer u dat wilt. We maken de cursussen op maat. We kijken naar het taalniveau van de deelnemer en de vaardigheden die verbeterd kunnen worden (lezen, schrijven, spreken, luisteren, digitaalvaardigheden). De cursussen zijn voor alle niveaus, van analfabeten tot hoogopgeleiden.

Verhoging taalniveau

Naast trajecten op maat verzorgen onze docenten en trainers ook cursussen Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus, van alfabetisering en Inburgering/staatsexamens.

Werkwijze Kenniscentrum TAMA

De werkwijze van Kenniscentrum TAMA is een combinatie van groepsgewijs en zelfstandig leren. Het programma bevat ook online lesmateriaal waarmee deelnemers zowel thuis als ‘op school’ of op kantoor in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken. We hopen met onze cursussen laaggeletterdheid binnen uw bedrijf te bestrijden zodat uw medewerkers daardoor beter in staat zijn zich te ontwikkelen en bij te dragen aan het floreren van uw organisatie.

Subsidie (stimuleringsregeling voor taaltrajecten bij laaggeletterdheid)

Wilt u de lees- en schrijfvaardigheden van werknemers verbeteren die moeite hebben met lezen en schrijven, dan kunt voor uw taaltraject een bijdrage krijgen vanuit de stimuleringsregeling Taal voor Werknemers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zijn ambassadeur van het Taalakkoord en geven u graag advies en helpen u bij de aanvraag van de subsidie. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.telmeemettaal.nl

Daarnaast zijn er mogelijkheden via branchegelden of via de loonbelasting. Een tijdelijke stimuleringsregeling “inburgering op de werkvloer” kan ook van toepassing zijn. Kijk hiervoor een op www.beginmettaal.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op middels onderstaand contactformulier. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden, één van onze enthousiaste medewerkers neemt binnen drie werkdagen contact met u op.

Laaggeletterdheid

Heeft (een deel van) uw personeel moeite met lezen en schrijven? TAMA helpt u met cursussen NT1 (Nederlands voor Nederlandstaligen) en NT2 (Nederlands voor anderstaligen).

Bekijk ons aanbod voor laaggeletterden

Andere trainingen

Kenniscentrum TAMA biedt:

  • Zakelijk Schrijven

Mail ons

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.