Laaggeletterdheid

Kenniscentrum Tama Alphen bv helpt laaggeletterdheid te bestrijden met doelgerichte cursussen op het gebied van Nederlands als moedertaal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2).

Taaltraject op maat

Nederlands als moedertaal (NT1)

NT1 betekent Nederlands als eerste taal. Deze cursus is dan ook bedoeld voor volwassenen voor wie Nederlands de moedertaal is. Spreken en luisteren zijn voor hen geen probleem. Bij deze cursussen ligt de nadruk op de vaardigheden lezen, e-mail schrijven en formulieren invullen. De lessen zijn op de praktijk gericht. De deelnemers leren zaken waarmee ze dagelijks te maken hebben. Ze hebben daardoor vanaf de eerste les baat bij de cursus. Uiteraard bieden wij deze cursussen aan op verschillend niveau – ook in tempo.

Nederlands als tweede taal (NT2)

Heeft u werknemers in dienst die door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal moeite hebben om op de werkvloer goed te kunnen communiceren? Voor hen heeft Kenniscentrum Tama Alphen bv zowel overdag als in de avonduren diverse cursussen ‘Nederlands als 2e taal (NT2)’ om het niveau op het juiste peil te brengen.

Specifieke informatie over ons aanbod in cursussen Nederlands als tweede taal vindt u hier.

Laaggeletterdheid

Wat is laaggeletterdheid in de praktijk en wat betekent het voor uw bedrijf?

Lees er meer over

Werkwijze

De werkwijze van Kenniscentrum Tama Alphen bv is een combinatie van groepsgewijs en zelfstandig leren. Het programma bevat ook online lesmateriaal. Daarmee kunnen deelnemers zowel thuis als ‘op school’ of op kantoor in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. We hopen met onze cursussen laaggeletterdheid binnen uw bedrijf te bestrijden. Goed voor de medewerkers én goed voor u. Geletterde medewerkers zijn meer zelfredzaam en beter in staat om bij te dragen aan het floreren van uw organisatie.

Subsidie (stimuleringsregeling voor taaltrajecten bij laaggeletterdheid)

Wilt u werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven scholing aanbieden, dan kunt voor uw taaltraject een bijdrage krijgen vanuit de stimuleringsregeling Taal voor Werknemers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij geven u graag advies en helpen u bij de aanvraag van de subsidie. Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.telmeemettaal.nl.

Daarnaast zijn er mogelijkheden via branchegelden of via de loonbelasting. Een tijdelijke stimuleringregeling “inburgering op de werkvloer” kan ook van toepassing zijn. Kijk hiervoor op www.beginmettaal.nl.